BOLJE DONJE LEĐE? 😧 Evo kako biste se trebali protegnuti (RELEKS BOLA u 4 poteza!)

Kako pronaći u koje je vrijeme korisnik najaktivniji? Postoje grafikoni koji prikazuju svakodnevne korisnike, ali trebam grafikon koji će prikazivati ​​na primjer "aktivno vrijeme" ili "promet po satu u 24 sata" za prošli tjedan ili prošli mjesec.

  • stackoverflow.com/questions/3632952/…
  • @ user0 Kao što sam spomenuo, tražim Firebase po satima, a ne Google Analytics.

Nažalost, to je nemoguće s Google Firebase Analyticsom. I da, Google odbacuje i isključuje njihov vrhunski Google Analytics SDK za 4 mjeseca i prisiljava programere aplikacija da koriste svoj "novi" visoko hvaljeni Firebase Analytics, koji čak NIJE u stanju prikazati nam brojeve po satu ili broj novih / korisnici koji se vraćaju za danas.

radio za vas: Charles Robertson | Želite nas kontaktirati?