Naš je blog izvorno bio na Bloggeru. Netko je zaključio da je dobra ideja premjestiti ga s web-poslužitelja treće strane ... i sada administrator više nije s nama i nemamo administratorski pristup.

Srećom, zadržali smo stranicu Blogger.

Stoga bih želio urediti stvari tako da www.mydomain.com usmjerava natrag na blog.

Pročitao sam "Integriraj s Bloggerom" i "Postavi prilagođenu domenu", ali još uvijek nisam siguran što učiniti.

Trebam li samo urediti Googleov DNS za promjenu IP adrese koja odgovara mydomain.com, i ako da, koju IP adresu trebam koristiti? Trebam li i ja nekako ažurirati Blogger?

Hvala vam.

  • Jeste li na stranici "Postavljanje prilagođene domene" koju ste povezali pokušali slijediti upute "Poveži se s Googleovom domenom iz Bloggera"?

radio za vas: Charles Robertson | Želite nas kontaktirati?