WMT pitanje promjene adrese

Ovdje možda dijelim dlake, ali obrazac za promjenu adrese na WMT-u navodi "novu" domenu: Ako ste premjestili web lokaciju na novu domenu, možete upotrijebiti alat za promjenu adrese da biste Googleu rekli o tome ...

DNS i zamjenski znak CNAME

Kad god pokušam napraviti CNAME zapis za svoju domenu, dobijem dvije pogreške: Ne možete kombinirati CNAME / MX zapise zajedno koristeći isto ime hosta. Korijeni domene ne mogu biti CNAME, ali možete web-